Sjötofta Hembygdsförening


 

 

 

En fortsättningtill den första sockenboken som kom för cirka 70 år sedan. Boken startar 1951 och löper fram till idag. Naturen, kyrkan, förskolan och skolan, stora och små företag, jord- och skogsbruk, jakt osv osv. De många bilderna gör också boken än mer läsvärd. Boken avslutas med en presentation av socknens alla fastigheter med bilder och text och den är verkligen grundlig. Boken har också fått fina recentioner i de lokala dagstidningarna.

Boken kan beställas genom att ringa Christina Andersson på 0706-307396 eller Ingvar Bergman på 0703-263270 eller skicka epost till webmaster.

Föreningen förvaltar kulturarven i Sjötofta: Bygärde Gamla Prästgård (via Stiftelsen Bygärde Gamla Prästgård), Ölkestorps Kvarnområde med två kvarnar och magasin, Hembygdsparken med Domarringarna, Hembygdsföreningens kulturföremål i Hembygdsmuseet som är inrymt på Gamla Bygärdes vind.

För att vi ska kunna arbeta vidare med vår strävan att bevara kulturmiljöerna arrangerar vi varje år midsommarfirande vid Bygärde i samarbete med andra föreningar. Vi ordnar kaffeserveringar i kvarnmagasinet vissa söndagar i juli månad samt kvarndagar. I Bygärde arrangerar vi Hantverksdagar, Juliveckorna, Sjötofta Marknad, julmarknad och cafébuffeér. Föreningen hoppas på Ert fortsatta stöd genom att medlemmar betalar medlemsavgifter och med hjälp med idéer och arbete för att bevara och använda vårt kulturarv på bästa sätt.

 

Som alla inser måste vi hela tiden följa vad FHM rekomenderar pga covid-19. Just nu är det fritt fram under 100 personer inomhus. Vi är alltid glada när vi får ta emot nya medlemmar. Längst ner på sidan finns en länk till en bankgirotalong om Du föredrar det äldre sättet att betala.

 

Medlemsavgift för familj är 100 kronor och för enskild medlem 60 kronor. Du swishar till 123 633 48 66. Glöm inte att skriva namn och adress.

Kvarnområdet vid Ölkestorp är alltid värt ett besök oavsett om där pågår en aktivitet eller inte. Det är alltid ett levande kulturområde.

 

Klicka här får Du veta mer....

 

Styrelse 2021:
Ordförande: Christina Andersson
Vice ordförande: Kenneth Andersson
Sekreterare: Åsgerd Bergman
Kassör: Jöran Spångberg
Ledamot: Reimer Hygren
Ledamot: Hans Hermansson
Ledamot: Eva Hermansson
Ersättare: Siwh Wagneford
Ersättare: Marie Lillvik

 

Under 1991 tog Erling Leandersson fram en miniatyrlie som är tänkt att fungera som symbol för Sjötofta socken och dess hembygdsförening. Liarna skall enbart säljas i Sjötofta och kommer att framställas som grupparbete med Erling som gruppledare. Minatyrliarna såldes på julbazaren 1992. 1998 frågade man Johan på Ängarp om han kunde tänka sig att tillverka miniatyrliar eftersom Erling Leandersson inte längre hann och Ternof Gustafsson inte längre kunde. På Sjötofta Marknad 2003 såldes fler liar. Det har sålts cirka 170 liar.

 

 

 

 

Webbmaster Jöran Spångberg