Domarringarna

 

Sjötofta har anor ända från järnåldern, men man har funnit yxor och pilspetsar av flinta som vittnar om att människor hittat hit redan på stenåldern. Järnåldersmänniskorna lämnade fasta spår efter sig i form av rösgravar och stensättningar. Den mest kända av dessa är domarringen mitt i samhället, daterad till 500-talet. Denna ring restaurerades på 1950-talet. Innan renoveringen användes området som upplag för massaved. Ringen är cirka 60 meter i fyrkant och består av inte mindre än 75 stenar.

 

Domarringarna - ligger nära järnvägsstationen och är en begravningsplats från järnåldern (500-talet). Domarringsgravfältet ses som ett av sjuhäradsbygdens vackraste och bäst bevarade och det visar att det har funnits människor och verksamhet i Sjötofta sedan mycket långt tillbaka. Sägnen förtäljer om ett brudfölje som förstenades på väg till kyrkan eftersom bruden var rövad. Man säger i folkmun "Bruden och Brudgummen". Gravfältet innehåller faktiskt 11 domarringar.

 

Vid Prinsdalen finns en ensam domarring och där har man funnit krukskärvor och brända ben.

 

Strax efter renoveringen av gravfältet i Sjötofta inträffade en märklig händelse då fyra gravstenar vräkts omkull. På ett område söder om Sjötofta Järnvägsstation finns en begravningsplats. Här har rests en ovanligt stor mängd stenar, sammanlagt 75 stycken i form av 11 så kallade domarringar. Några av dessa stenar hade under årens lopp fallit omkull och området har under en tid använts till virkesupplag. På lokalt initiativ och sedan kommunalfullmäktige anslagit medel har området återställts under landsantikvarie Ingegärd Vallin ledning under slutet på 1950. En tid efter restaureringen har några pojkar i 15 - 18 årsåldern gått till attack. Fyra stenar har lagts omkull, vilket tyder på att det varit flera deltagare i ofoget. Kraftig påverkan kunde också konstateras på en resandefolksvagn som stod kvar på stationsområdet sedan gruppen av resandefolk flytt området efter upprepade slagsmål. Man tror att det är samma ynglinar som vält stenarna som gjort åverkan på vagnen.

 

Åter till Sjötoftasidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg