Vad gör Sjöfiber?

Sjötofta Fiberförening bildades för att möjliggöra att innevånarna i byn Sjötofta med närliggande omland fick tillgång till bredbandsuppkoppling via ett modernt fibernät. Föreningen har därmed uppnått sitt syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

     

Välkommen att höra av Er om Ni är intresserade av att ansluta Er till Sjöfibers nätverk. Ring eller maila till valfri styrelsemedlem och få prisuppgift och information om hur föreningen fungerar. Välkommen till oss.

     

 

Åter till Sjötoftasidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg