Stödet från landsbygdsprogrammet
2014-2020 finansieras delvis av
pengar från den Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

     

Vad gör Sjöfiber?

Sjötofta Fiberförening bildades för att möjliggöra att innevånarna i byn Sjötofta med närliggande omland fick tillgång till bredbandsuppkoppling via ett modernt fibernät. Föreningen har därmed uppnått sitt syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Styrelsen för Sjötofta Fibernät Ekonomisk Förening

Ordförande Jonas Andersson Tel 070-6453073

Kassör Paul Leandersson Tel 076-7682010

Ledamot Rickie Andersson Tel 070-6696993

Ledamot Mathias Hammarstedt Tel 070-3447270

Ledamot Clas-Göran Nilsson Tel 070-6323189

Ledamot Morgan Leandersson Tel 070-2704114

Ledamot Jörgen Abrahamsson Tel 073-0257883

     

Välkommen att höra av Er om Ni är intresserade av att ansluta Er till Sjöfibers nätverk. Ring eller maila till valfri styrelsemedlem och få prisuppgift och information om hur föreningen fungerar. Välkommen till oss.

     

 

Åter till Sjötoftasidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg