Fiske
© Spångbergs Data
Hornabetasjön, Mossebosjön och Skogsjö Fiskevårdsförening hälsar alla fiskeintresserade välkommen till våra sjöar.

Fiske är tillåtet året runt och får ske med mete, kastspö, drag och pilk. Spinnfiske och trolling är vanligast.

I Hornabetasjön är inplanterat gös i flera omgångar och senaste utsättningen skedde under 1999 med fullvuxen fisk. Hornabetasjön, Mossebosjön och Skogsjön är de tre sjöar är alltså de tre sjöar som ingår i vårt fiskevårdsområde där det finns gott om gädda, abborre och mört. Sjöarna är måttligt näringsrika och stränderna är mestadels flacka. Inslag av grus och sand förekommer. Vegitationen utgörs av svaga måttliga vassar och nate. Sjöarna omges av barrskog med inslag av lövträd samt områden av odlingsmark.

Ett fiskekort krävs och det finns fyra varianter. 1 dygn = 50 kr - 1 vecka = 150 kr - 1 månad = 250 kr och 1 år = 400 kr.
Ta gärna familjen med på fisketuren, vi upplåter gärna våra marker för promenad och kaffepaus. Det kostar dessutom bara 50 kronor per dag att hyra en båt.

 

Kontaktperson: Leif Andersson 0325-605 33 och 0706-34 69 69

 

Lite historik

Den 29 oktober 1963 samlades några intresserade fiskerättsinnehavare hos Sven Andersson i Abborrhult för att bilda en fiskevårdsförening. Tre sjöar skulle ingå i förenings verksamhet: Hornbetasjön, Mossebosjön och Skogssjön.

Varje fiskerättsinnehavare satsade 5 kronor - och detta bildade föreningens startkapital. Då kostade ett fiskekort för ett år 20 kronor.

1977 beslöt man satsa på en fastare organisation och en lantmäteriförrättning gjordes där varje fiskerättsinnehavare fick ett procental fastställt. Den enda inkomst man har är försäljningen av fiskekort och alla pengar går till olika typer av fiskevård. Det kommer många fiskare på besök under ett år och alla får goda fångster. De flesta kommer från smålandssidan.

    

Åter till Sjötoftasidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg