Vad gör stiftelsen?

Stiftelsen har till ändamål att inköpa, sätta i stånd, bevara och för god idéell, social och kyrklig verksamhet för alla åldrar - särskilt för barn- och ungdom utnyttja Bygärde gamla komministerboställe i Sjötofta församling, i varsam kärlek till vår gamla hembygd. Så står det i stadgarna och vad vi gör är att förvalta ett kulturarv och samtidigt göra det tillgängligt som en attraktiv samlingspunkt för samhällets innevånare och dessutom samtidigt bevara dess 1750-talsprägel.

Vi har med andra ord en administrativ och vårdande roll som vi finansierar med uthyrning av den gamla prästgårdens lokaler. På vinden hittar man dessutom ett litet naggande gott museum med föremål från en svunnen tids hantverk.
Rulltexten nedan berättar vem Du hyr av.

     

Den gamla prästgården uppfördes år 1750. Men de fanns då äldre byggnader på platsen. Hur långt tillbaka i tiden det har varit prästgård vet man inte, antagligen redan på katolsk tid. Det låter av anteckningar, som gjordes i Tranemo gälds kyrkobok 1664, som om Tranemo pastorat en tid endast haft en präst, då folket på grund av ombyte i läran visade sig obenägna att bidra till prästens försörjning, men detta ändrades senare, så att de åter gick med på att en capellan eller komminister anställdes. Detta förklarar kanske den lucka i series komministratorum, som varit omöjligt att utfylla. Den gamla prästgården är en låg rödmålad stuga med på gavlarna brutet tak och innehåller fyra rum, kök och hall samt en mindre källare. Vinden är oinredd utom ett litet rum. Det vilar en särskild stämning av hemtrevnad över de låga rummen i den gamla prästgården.

     

   

Vi söker nya idéer att använda den gamla prästgården på. Har Du tankar och funderingar kring detta hör av Dig med ett mejl till webbmaster.

Styrelseordförande är Reimer Hygren som nås på 0737-07 77 90
Kassör och webbmaster är Jöran Spångberg
Stugvärdar är Sivh Wagnefors som nås på 0325-63 150 och Margareta Emanuelsson på 0325-63050.

 

Åter till Sjötoftasidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg