Broar i Sjötofta

Bron ligger numera vid en indragen vägslinga och är tio meter lång och har en spännvidd på 2,3 meter. Trumman består huvudsakligen av natursten i kallmur. Man vet inte exakt när bron byggdes men man gissar att den byggdes under första hälften av 1800-talet. Bron utgör en del av den gamla Häradsvägen mellan Tranemo-Ambjörnarp-Sjötofta-Håcksvik. Häradsväg var i Sverige före 1891 en förbindelseled av mindre betydelse än landsväg men större än en sockenväg. En häradsväg skulle vara minst 6 alnar (3,6 meter) bred, men skillnaden mellan häradsväg och sockenväg var dock inte särskilt väldefinierad. Enligt 1891 års väglag ersattes både häradsväg och sockenväg med bygdeväg.

 

Åter till Sjötoftasidan

 

Webbmaster Jöran Spångberg